Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

CLL:s personal höjer sin kompetens på lärandecaféer

Vid Centret för livslångt lärande (CLL) har man på gång en serie av så kallade lärandecaféer för personalen. Serien har fokus på aktuella teman inom kontinuerligt lärande.

Avsikten med de för personalen gemensamma lärandecaféerna är bland annat att ge personalen möjlighet att öka sitt eget kunnande och att gemensamt diskutera hur olika teman och trender knyter an till CLL:s verksamhet och de egna arbetsuppgifterna.

 

Under våren 2023 har tre caféer hållits, det första med temat Företagens kunskapsbehov. Då inledde Hanna Munter, vd vid Egentliga Finlands företagare med att ge en nulägesbild av företagandet i regionen, därefter reflekterade man kring detta i mindre grupper.

Diskussionen kretsade kring vilken fortbildning CLL kunde erbjuda företagen, hur man kan sänka tröskeln för företag att samarbeta med universiteten och vilka andra samarbetsformer man kunde skapa.

Enligt företagarorganisationens statistik har 93% av företagen färre än tio anställda och drygt 65% är ensamföretagare.

– Det säger sig själv att en ensamföretagare har svårt att hinna med annat än att driva verksamheten. En fortbildning eller ett samarbete måste verkligen fylla ett uppenbart behov för att företagaren ska ta sig tid för det, konstaterade Munter.

 

Under det andra lärandecaféet genomförde man Framtidsfrekvensen, under ledning av Jan Nyström. Sitras workshopmetod för att skapa annorlunda framtider. Workshoppen fick ett gott mottagande och önskemål kom in för att upprepa den med ett mer begränsat fokus, till exempel inom ett verksamhetsområde inom CLL.

På bilden nedan kan du se några svar på den avslutande frågan: Vad tar du med dig från dagens workshop?

 

Exempel på digitala post it-lappar som skrevs under Framtidsfrekvensen.
Exempel på digitala post it-lappar som skrevs under Framtidsfrekvensen som svar på frågan: Vad tar du med dig från dagens workshop?

 

Det tredje caféet handlade om allmänkompetenser, hur man ska beakta dem i utbildning och fortbildning, hur de kan utvärderas och föras fram individuellt. Lärandecaféets inledare var Anni Karttunen från företaget Globedu. På ett allmänt plan konstaterades i diskussionen att det för många är ett ganska nytt område att beakta allmänkompetenser, särskilt med tanke på vuxna, inom den grundläggande utbildningen är man mer van att hantera dessa frågor.

Under våren kommer ännu ett lärandecafé att hållas under rubriken Kompetensbehov för den som riskerar falla utanför arbetslivet.

 

Lärandecaféerna har fått ett gott mottagande bland personalen, det ses som ett bra sätt att genom punktinsatser få möjligheten att öka sin kompetens på vissa områden. Eftersom man gör det tillsammans på en viss utsatt tid, är det också lättare att ta sig tiden att bekanta sig med vad som är aktuellt just nu inom det kontinuerliga lärandet och kringliggande samhället.

Läsåret 2021–2022 hölls vid CLL en serie lärandecaféer på temat hållbarhet. Lärandecaféerna kommer att få en fortsättning i någon form också nästa läsår.