Skriv här det du söker efter!

Aktuellt

Aktuellt

CLL:are bekantade sig med kontinuerligt lärande och vägledning på Island

Fyra förväntansfulla utbildningsplanerare landade för första gången på Island sista veckan i april 2023. Resan finansierades tack vare Erasmus+-mobiliteter.

Avsikten var att bekanta sig med olika utbildningsorganisationer i Reykjavik och lära sig mer om hur de jobbar med bland annat kontinuerligt lärande, karriärvägledning, digital studievägledning och kontakter med olika målgrupper. Teman som även varit i fokus i PODI-projektet kring digital vägledning.

 

Vår kontaktperson Jónína Kárdal vid University of Iceland hade sytt ihop ett jättefint och intensivt program. Jónína och hennes kollega María hann vi ha en kort och givande diskussion med som första programpunkt innan det var dags att rusa vidare till de följande besöken. Alla som deltagit i dylika studiebesök vet att det ofta är ett tight program och i bästa fall väldigt givande presentationer och diskussioner. Vi kunde pricka av alla de här punkterna och mer därtill under vår Islandsresa.

University of Iceland är med Åbo Akademi mått mätt, ett stort universitet i klass med vårt systeruniversitet Åbo universitet. Även om man vid karriärvägledningen innehållsmässigt jobbar med rätt liknande frågeställningar som våra ÅA-kolleger vid Arbetsforum, fanns det vissa aspekter som vi var extra imponerande över. Vem som helst kan vända sig till University of Iceland för karriärvägledning, du behöver alltså varken vara inskriven studerande eller alumn. Vid vägledningscentret, som grundades år 1999, har även psykologtjänster varit en del av verksamheten ända från början.

Kopplat till universitetet är också deras lärcenter som leds av Hólmfríður Árnadóttir. Vid det besöket fick vi som extra bonus träffa Monika Volderauer från universitetet i Innsbruck som också råkade vara på Erasmus+-mobilitetsbesök. Lärcentret har en omfattande verksamhet och vi fick bland annat höra om hur de jobbar med att göra universitetsstudier mera tillgängliga för gymnasiestuderande med invandrarbakgrund genom mentorskap och gemensamma träffar på universitetet redan under gymnasietiden.

En kvinna i röda kläder står och pratar.
Hólmfríður Árnadóttir berättar om hur de jobbar med ABC-metoden (Arena Blended Connected Curriculum) för att handleda och inspirera lärarna att jobba digitalt och med nätkurser.

 

Förutom de här två besöken hann vi med att träffa personalen på Endurmenntun som är kopplat till universitet och erbjuder kontinuerligt lärande. Till vissa delar motsvarar det verksamheten vi har vid vår egen arbetsplats, Centret för livslångt lärande.

Fyllda av projektidéer och samarbetsplaner hade vi ytterligare två besök på agendan. Hringsjá som erbjuder rehabilitering och kurser för utsatta unga och äldre i arbetsför ålder och Education and Training Service Center, vars huvudsyfte är att som ledande aktör analysera, validera och öka kompetensen i arbetslivet riktad till personer på arbetsmarknaden med låg formell utbildning. Det visade sig att centret hade goda kontakter till Finland och jobbat både med Anni Karttunen och Timo Halttunen som valideringsexperter.

I bildcollagen ser ni förutom Islandsresenärerna Carina Gräsbeck, Rebecca Karlsson, Camilla Stenbäck och Krisse Westerén även alla de personer som vi träffade i samband med våra besök.

Fyra gruppbilder.

Två gruppbilder samt vyer från Island.