Skriv här det du söker efter!

Centret för livslångt lärande önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2022!

En röd julblomma. Ovanpå texten: God jul önskar vi på CLL!

 

 

Jul i sinnet är en insamling för att stödja mindre bemedlade barnfamiljer i Finland.

Kampanjen genomförs av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors tillsammans med YLE. Medlen från insamlingen används för att skaffa matpresentkort med vilka mindre bemedlade barnfamiljer kan köpa mat till julbordet.

På grund av Coronapandemin behövs insamlingen verkligen, eftersom den har ökat familjernas ekonomiska svårigheter. I Finland bor cirka 121 000 barn i mindre bemedlade familjer. Det är nästan 12 procent av alla barn.