Skriv här det du söker efter!

CLL deltar i Upptäck ditt kunnande-veckan

CLL deltar i Upptäck ditt kunnande-veckan

Vi deltar i Upptäck ditt kunnande-veckan 2-8.10.2023.

 

Upptäck ditt kunnande-veckan är en numera årligen återkommande kampanj arrangerad av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning, Skols. Skols vill med kampanjveckan 2–8.10.2023 synliggöra kontinuerligt lärande och medvetandegöra människor och gemenskaper om sitt eget och andras kunnande, individuellt och i gemenskaper, till exempel kollegium.

Centret för livslångt lärande deltar för andra gången och kommer i år att inkludera kampanjen i arbetet med personalens välmående och kompetensutveckling.

  • Tisdagen den 3 oktober firar vi så kallat kompetenskaffe, då vi eftersträvar att så många som möjligt i personalen samlas till gemensamt förmiddagskaffe med dopp. Arbetsgivaren bjuder och kaffestunden är helt kravlös, där ska vi umgås, inte prestera. Kaffestunderna ordnas i Åbo och Vasa i personalens vanliga kafferum.

Kompetenskaffet är en del av Skols evenemang Hela Finland tar en kaffe för sitt kunnande / Koko Suomi kahvittelee osaamisen näkyväksi.

  • Onsdagen den 4 oktober håller vi ett s.k. Learning café med temat Introduktion till styrkecirkeln. Det blir gemensam introduktion och arbete både individuellt och i grupp. Lärandecaféet hålls gemensamt för personalen i Åbo och Vasa via Zoom. Ledarna för caféet är interna krafter, Eva Åstrand och Arna Pellas. Caféet föregås av ett test som alla i personalen individuellt fyller i och resultaten kommer senare att följas upp. Styrkecirkeln är ett koncept och ett verktyg för identifiering och namngivande av styrkor.
  • Dessutom deltar CLL som arrangör i webbinariet Osaamisen varmistaminen työelämässä, som hålls fredagen den 6 oktober, kl. 9.30 via Teams. Webbinariet handlar om branschvalidering, som aktivt använts i Sverige redan i 20 år och som nu är starkt på kommande till Finland. Mera information och anmälning till webbinariet.

CLL kommer också att synliggöra Skols kampanjvecka på sociala medier.