Skriv här det du söker efter!

CLL deltar i att skapa framtidens utbildningsformer vid ÅA

CLL deltar i att skapa framtidens utbildningsformer vid ÅA

Utbildningen vid Åbo Akademi ska bli mer lättillgänglig både för examensstuderande och personer i arbetslivet, det vill säga vuxenstuderande. För detta har man startat ett projekt vid namn DUTAR (Digitalisation of education for accessibility, attractiveness and relevance).

Projektet, som är en stor strategisk satsning vid Åbo Akademi, är indelat i fem helheter där man har fokus på att:

  • ta fram användarvänliga digitala system,
  • utveckla en plattform för digitalisering av kurser och utbildningsmaterial och bland annat ta fram högkvalitativa och pedagogiska guider, instruktioner och hjälpmedel/verktyg för lärare att använda plattformen,
  • utveckla lärarnas möjligheter att undervisa i virtuella miljöer, samt ​​implementera virtuella lärandemiljöer och verktyg,
  • utvärdera, utveckla och pilotera campusutrymmen som kompletterar fysiska campusmiljöer och stöder flexibelt lärande samt internationalisering
  • anpassa Åbo Akademis existerande fysiska utrymmen för nya utbildningslösningar.

Centret för livslångt lärande deltar i DUTAR-projektet för att bidra med sin expertis och säkra att projektets resultat gynnar det kontinuerliga lärandet.

DUTAR-projektet har, utöver en intern plats för information på intranätet, en blogg (på engelska) för den som är intresserad av att följa arbetet.