Skriv här det du söker efter!

Cascade-projektet har ökat beredskapen för klimatrisker kring Östersjön

Cascade-projektet har ökat beredskapen för klimatrisker kring Östersjön

BILDER: Pixabay

Utvecklingsprojektet Cascade har haft som mål att stärka kunskapsnivån kring riskhantering och öka beredskapen för skador i tätorter i Östersjöområdet, orsakade av ett förändrat klimat. Den praktiska riskhanteringen är projektets huvudfokus.

Ett av projektets syften har också varit att koppla samman yrkesutövare inom beredskapstjänst med experter vid högskolor, samt beslutsfattare för att vidga lärprocesserna hos alla parter. Egentliga Finlands Räddningsverk är huvudpart i projektet och bland övriga projektparter finns räddningsverk i Danmark, Tyskland och Polen, Myndigheten för samhällstjänst och beredskap i Karlstad, Sverige samt Östersjörådet (Council of the Baltic Sea States) och Union of the Baltic Cities. Centret för livslångt lärande deltar genom Baltic University Programme (BUP).

Cascade-projektet (1.1.2019–30.6.2021) håller ett avslutande online-seminarium den 8 juni 2021 där projektets resultat presenteras. Mera information seminariet How to make cities more resilient? – Results and recommendations from the CASCADE project.

Inom projektet har man utvecklat en metodik kring riskbedömning för klimatförändring i urbana miljöer inom Östersjöregionen. Detta har resulterat i praktiska utbildningar kring riskbedömning och -hantering. Genom att jobba enligt principen ”train the trainer” har man eftersträvat att skapa en kaskadeffekt som märks direkt på verkstadsgolvet. Främst har det handlat om FN:s Sendairamverk, ramverket för minimering av risker och konsekvenser av olyckor och katastrofer, och indikatorer kopplade till detta. Man har också ordnat politiska dialoger kring riskstyrning, som involverat beslutsfattande på alla nivåer, från lokal till regional och internationell nivå.

BUP:s och därmed Åbo Akademis (CLL:s) roll i projektet har varit att överföra kunskapen som tagits fram inom projektet till ett kursupplägg på högskolenivå.

BUP:s centerdirektör i Finland, Cecilia Lundberg vid CLL, har tillsammans med utbildningsplanerarna Johanna Fredenberg och Sinikka Suomalainen deltagit i projektet.

– För vår del handlar det i hög grad om att koppla ihop hållbarhetsmålen 11 och 13 med mål 4, det vill säga Hållbara städer och samhällen, Bekämpa klimatförändringarna och God utbildning för alla. Vi har tagit fasta på de bitar som är viktiga för alla att känna till. Till exempel kunskap om själva Sendairamverket upplever jag som viktig att lyfta fram. Det består av material för tre undervisningspass, en övning och en ordlista. De kan nyttjas i sin helhet eller i delar. Samtidigt har vi förmånen att använda Cascadeexperternas material i ett annat BUP-projekt, framtagande av en kurshelhet om klimatförändring i Östersjöregionen, som också håller på att färdigställas, säger Lundberg.

Just nu sätter man sista handen vid kursmaterialet, av vilket en del redan publicerats på BUP Finlands webbplats.

– Det har varit ett intressant projekt och mycket nyttigt för oss att få insikt i det konkreta arbetet för att bekämpa konsekvenserna av ett förändrat klimat. Fokus på Östersjöregionen är viktig, eftersom mycket av den information vi i allmänhet hör om klimatförändringarna härstammar från andra delar av världen. CLL och BUP har fått många nya kontakter genom Cascade och vi hoppas kunna medverka i en eventuell fortsättning av projektet, säger Lundberg.

Cascade-projektet är det första i sitt slag i Östersjöregionen och det har också utsetts till ett så kallat flaggskeppsprojekt för EU:s Östersjöstrategi, det vill säga ett projekt som bidrar till genomförandet av strategins mål (Flagship of EU Strategy for the Baltic Sea Region).

 

Mera information

Cascade-projektets webbplats

Kurshelheten om klimatförändring i Östersjöregionen som Cecilia Lundberg hänvisar till.

Mera information om seminariet How to make cities more resilient? – Results and recommendations from the CASCADE project.