Skriv här det du söker efter!

Blogginlägg i Öppna universitetets blogg

Blogginlägg i Öppna universitetets blogg

Vi uppmärksammar Åbo Akademis hundraårsjubileum med en serie bloggartiklar som varje månad belyser öppna universitetet ur olika synvinklar. Vi inleder med att berätta om hur allting började. Margita Vainio anställdes 1981 för att starta verksamheten. Läs mer i bloggen