Skriv här det du söker efter!

3 frågor om projektet SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan

3 frågor om projektet SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan

BILDER: Mia Henriksson

Tiina Saaresranta.

Tiina Saaresranta ska leda projektet SALT – Skärgård och landsbygd i samverkan. Projektet har som mål att få unga att stanna på eller återvända till hemorten i skärgården och på landsbygden.

Vilken bakgrund har du, Tiina?

– Jag är hemma från skärgården, från en liten ö där endast min familj bodde, och nu bor jag på ön Velkuanmaa i Nådendals skärgård. De senaste åren har jag jobbat med olika Leader-grupper i Sydvästra Finland (Leader I Samma båt, Ravakka och Varsin Hyvä) med olika åtgärder för att främja den lokala byautvecklingen och hållbarhetsarbetet på landsbygden. Jag var med att startade och jobbade under några år också med den tvåspråkiga barn- och ungdomsverksamheten Ö-kiva. Det är ett läger som föreningen Finlands öar har arrangerat sedan år 2016. Före allt det här arbetade jag länge i Latinamerika med både forskning och utbildningsverksamhet med syfte att främja urfolksrättigheter ur många olika dimensioner. Min akademiska bakgrund är folkrättsstudier vid Åbo Akdemi.

Projektet har ambitiösa mål, att skapa en positiv hembygdsidentitet för att få unga att återvända till hemorten. Hur ska ni jobba?

– Det här är det långsiktiga målet, projektets tidsspann är i praktiken kortare än två år, så det vi kommer att göra är att bygga grunder, väcka diskussion och intresse, och som det heter på projektspråk, ”pilotera”.
Från noll startar vi ändå inte, förebilden är det arbetet som gjorts närmast i Åbolands skärgård. Där har olika aktörer skapat pedagogiska verktyg och med mycket praktiska aktiviteter jobbat med barn och unga för att de bättre ska känna sin omgivning – både den mänskliga kulturen, traditioner och kunskaper, samt den naturliga miljön och dess tillstånd. Genom det växer deras rötter starkare och djupare i hembygden. På basis av dessa erfarenheter, kommer vi att jobba vidare med minst fyra kommuner i olika delar av Finland, så att de kan hitta sina egna former och pedagogiska verktyg för att starta en fostrande verksamhet bland sina barn och unga, samt nätverka och få stöd från varandras erfarenheter.

Vad ser du själv mest fram emot inom projektet?

– Det är absolut meningsfullt att få jobba för målet att barn och unga mår bra på landsbygden och i skärgården och är stolta över sina rötter! I framtiden kommer de kanske att vara bland dem som bidrar till att vårt samhälle blir mera hållbart på alla sätt. Projektets målsättningar hänger ihop med många viktiga och aktuella samhälleliga frågor, det känns fint att kunna främja dem tillsammans med alla som kommer att vara involverade i projektet.

Det är första gången Landsbygdspolitiska rådet och Skärgårdsdelegationen, båda vid Jord- och skogsbruksministeriet, finansierar ett gemensamt nätverksprojekt. SALT-nätverksprojektet finansieras på två år (2022–2024) med cirka 250 000 euro, leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi/Centret för livslångt lärande.