Skriv här det du söker efter!

BrainTrain: taking the next step

Åbo Akademis spetsforskning 2015–2018 inom projektet BrainTrain handlar om arbetsminnet. Arbetsminnet spelar en central roll för vår förmåga att t.ex. lära oss språk, läsförmågan, problemlösning och matematiskt resonerande. Arbetsminnet har begränsad kapacitet, till exempel ålder och många neuropsykiatriska tillstånd påverkar minnets kapacitet.

Man vet redan att minnesprestationer kan förbättras genom systematisk träning – forskningsprojektet BrainTrain vill gå steget längre. I projektet utreder man vilka mekanismer som ligger bakom dessa träningseffekter. Främst vill man ta reda på hur träningseffekterna kunde effektiveras. Kan man förstärka träningseffekterna med direkt hjärnstimulering?

Projektet BrainTrain (Brain Training: taking the next step) leds av professorn i psykologi, Matti Laine.

 

 

Uppdaterad 10.2.2022