Skriv här det du söker efter!

Är du en blivande erfarenhetsmentor för närståendevårdare?

Anmälan:

Erfarenhetsmentorer för närståendevårdare

 • Vill du dela med dig av dina erfarenheter av hur det är att vara närståendevårdare åt en äldre person?
 • Vill du stöda nuvarande närståendevårdare som går igenom liknande upplevelser du själv har erfarenhet av?

 

Kom med och få utbildning, handledning och stöd för att kunna fungera som erfarenhetsmentor! Att delta är gratis. Vi träffas tre gånger kvälls- och helgtid under hösten 2019. 

Inledande träff, 29 augusti 2019, Folkhälsanhuset Wasa

 • Presentation av deltagare
 • Information om projektet och utbildningen
 • Från jag som närståendevårdare till jag idag


Lägerveckoslut, 11
12 oktober 2019, Alskathemmet

 • Vardagspusslet för närståendevårdaren
 • Känslor – glädje och sorg, allt däremellan
 • Service och stöd, vad säger lagen?
 • Min roll som erfarenhetsmentor, styrkor och utmaningar
 • Erfarenhetsmentorns roll i gruppsamtalet
 • Erfarenhet av kamratstöd
 • Hur går vi vidare? Vilken stödverksamhet kan jag prova på?

 

Avslutande träff, 10 december 2019, Folkhälsanhuset Wasa

 • Utvärdering av utbildningen
 • Planering av fortsatt medverkan enligt intresse

 

Ta gärna kontakt om du har frågor.

Anmäl dig senast 31.5.2019 till Pia Nabb:

pia.nabb@folkhalsan.fi

Tel. +358 5054 28175

 För mer information: www.facebook.com/erfarenhetsmentorerfornarstaendevardare

Finansiärer

Uppdaterad 20.3.2019