Skriv här det du söker efter!

Socialt arbete (i samarbete)

Socialt arbete (i samarbete)

Studerande inom ämnet socialpolitik vid Åbo Akademi (utbildningslinjen för socialvetenskaper) som vill få behörighet som socialarbetare kan söka in till behörighetsgivande studier i socialt arbete. Studierna ordnas i samarbete med Åbo universitet genom så kallad flexibel studierätt.

Studierna är en kombination av när- och distansstudier och delar avläggs i Åbo, medan andra avläggs i Vasa. Det huvudsakliga föreläsnings- och litteraturspråket är finska men tentamen och examensarbeten kan skrivas på svenska.

Det finns tio studieplatser årligen och studerande inom ämnet socialpolitik kan lämna in en ansökan om att få gå studiestigen till socialarbetare. För att ansökan skall kunna beaktas måste den sökande ha studierätt i socialpolitik vid Åbo Akademi, ha avlagt grundstudierna i socialvetenskaper (eller socialpolitik) med minst vitsordet god, samt ha tillräckliga kunskaper i finska. Ansökan lämnas in på våren enligt anvisningar på intranätet för fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier.

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa