Skriv här det du söker efter!

Skolpsykologi (biämne)

Skolpsykologi (biämne)

Skolpsykologi (25 sp)

Ändamålet med biämnet är att ge mångsidig psykologisk kunskap om skolan som psykosocial miljö. Biämnet lämpar sig för alla som vill förkovra sig i ämnet, men alldeles speciellt för sådana som har för avsikt att arbeta som skolkuratorer eller skolcoacher. De studerande lär sig om orsaker till mobbning, mobbningsprocessen, samt prevention och intervention. Blocket strävar vidare till att ge kunskap om hur man på bästa sätt kan samtala med barn och unga. En delkurs behandlar skolfrånvaro, en annan missbrukarproblematik, och en tredje ger kunskap om ungdomars psykosexuella beteende.

Fem  kurser avläggs:

US00CF16   Skolmobbning och utanförskap (5 sp)
US00CF17   Skolfrånvaro (5 sp)
US00CF18  Samtal med barn och unga (5 sp)
703256.0   Missbrukarproblematik (5 sp)
703254.0  Sexualkunskap (5 sp)

Biämnet ges i föreläsningsform inom ramen för Öppna universitet (ÖPU), se deras hemsidor eller be om information på våning B7 i Akademill. Biämnet går också att avlägga i form av litteraturtentamen (uppsatser) inom ramen för fakultetens reguljära undervisning, examinator är karin.osterman@abo.fi

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Karin Österman

Äldre universitetslektor 

utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa