Skriv här det du söker efter!

Modersmål och litteratur, lärarutbildning (biämne)

Modersmål och litteratur

Man kan välja att läsa modersmål och litteratur som en 25 studiepoängs biämneshelhet med relevans för F-6. Modersmål och litteratur som långt biämne (60 sp) kan ingå i en pedagogie magisterexamen för klasslärare. Studierna ordnas då i samråd med svenska språket och litteraturvetenskap vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Inom modersmålets didaktik samlas ett flertal områden, bland annat läs- och skrivpedagogik, litteraturpedagogik, dramapedagogik, flerspråkighetsdidaktik, grammatikdidaktik, estetiska läroprocesser, medier, utvärdering och multimodalt lärande.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

fpv-studieradgivare@abo.fi

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
Modersmålets didaktik
PB 311
65101 Vasa