Skriv här det du söker efter!

Modersmål och litteratur, lärarutbildning (biämne)

Modersmål och litteratur, lärarutbildning (biämne)

Modersmål och litteratur

Man kan välja att läsa modersmål och litteratur som en 25 studiepoängs biämneshelhet med relevans för F-6. Modersmål och litteratur som långt biämne (60 sp) kan ingå i en pedagogie magisterexamen för klasslärare. Studierna ordnas då i samråd med svenska språket och litteraturvetenskap vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Inom modersmålets didaktik samlas ett flertal områden, bland annat läs- och skrivpedagogik, litteraturpedagogik, dramapedagogik, flerspråkighetsdidaktik, grammatikdidaktik, estetiska läroprocesser, medier, utvärdering och multimodalt lärande.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
Modersmålets didaktik
PB 311
65101 Vasa