Skriv här det du söker efter!

Matematik, lärarutbildning (biämne)

Matematik, lärarutbildning (biämne)

Biämnesstudier i matematik

Biämnesstudierna i matematik syftar mot en vidgad syn på matematiken som vetenskap och som undervisningsämne inom den grundläggande utbildningen. Studierna ger beredskap för nytt innehåll i undervisningen och för nya undervisningsmetoder.

Som kort biämne (25 sp) byggs studierna upp av fem kurser på fem studiepoäng vardera. Dessa kan väljas fritt bland kurserna nedan.

  • Geometri
  • Algebra och talteori
  • Matematisk problemlösning
  • Diskret matematik
  • Grundskolematematik
  • Individualiserande matematikundervisning

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa