Skriv här det du söker efter!

Krispsykologi (biämne)

Krispsykologi (biämne)

Krispsykologi (25 sp)

Biämnet ger kunskap om grundläggande teori och praktik inom krispsykologin. Mera i detalj beskrivs de vanligaste krisreaktionerna och symptombilderna bland barn och vuxna, samt olika behandlingsmodeller inom krisarbete. Diagnos, teori och praktik kring posttraumatisk stress (PTSD) och dess långtidsverkningar behandlas. Det ges information om varför trauman består i minnet och hur detta tar sig uttryck, och hur man kan främja psykisk hälsa på lång sikt efter ett trauma. Man går igenom sorgeprocessen hos barn och vuxna, och hur de skiljer sig från varandra. Storkatastrofer som vid masskjutningar och storolyckor behandlas särskilt, och massmedias betydelse vid storolyckor och även mindre sådana ges också. Biämnet är lämpligt för alla, speciellt sådana som i sitt arbete kommer att ha att göra med människor som befinner sig i kris.

Fem av följande sex kurser avläggs:

703501.0 Introduktion till krispsykologi (5 sp)
UK00CM55 Kroppsliga reaktioner efter kris och trauma (5 sp)
703503.0 Intervention (5 sp)
703504.0 Storolyckor/katastrofberedskap (5 sp)
703505.0 PTSD/långtidsverkningar (5 sp)
UK00CU33 Barn och kriser (5 sp)

Biämnet ges i föreläsningsform inom ramen för Öppna universitet (ÖPU), se deras hemsidor eller be om information på våning B7 i Academill. Biämnet går också att avlägga i form av litteraturtentamen (uppsatser) inom ramen för fakultetens reguljära undervisning, examinator är karin.osterman@abo.fi.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Karin Österman

Äldre universitetslektor 

utvecklingspsykologi

Socialvetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Kontakt

Besöksadress

Academill
Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa