Skriv här det du söker efter!

Interkulturell kommunikation (biämne)

Interkulturell kommunikation (biämne)

Interkulturell kommunikation (biämne)

Interkulturell kommunikation utgör ett tvärvetenskapligt biämne vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi. Ämnet tar upp begreppet interkulturell kommunikation ur olika aspekter med tyngdpunkt på en humanistisk infallsvinkel. Målsättningen med helheten är att ge större beredskap att arbeta med människor, samt att på olika sätt förstå den komplexitet som är förknippad med kulturmöten och kommunikation.

Följande tre kurser är obligatoriska ifall du vill läsa interkulturell kommunikation som biämne:

  • Introduction to Intercultural Communication
  • Intercultural Encounters and Cross-Cultural Psychology
  • Intercultural Communication – Critical Perspectives

I Studiehandboken hittar du information om kursstrukturen i Interkulturell kommunikation.

Kontakta oss

Marcus Moberg

Professor 

i religionsvetenskap

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi