Skriv här det du söker efter!

Idrottens didaktik, lärarutbildning (biämne)

Idrottens didaktik, lärarutbildning (biämne)

Gymnastik och idrott i klasslärarutbildningen

Som klasslärarstuderande kan du välja grundstudier och ämnesstudier i gymnastik och idrottens didaktik.

En obligatorisk kurs i gymnastik ingår i klasslärarutbildningen, Gymnastik 1, 5 sp. Som klasslärarstuderande har du också möjlighet att välja gymnastik och idrott som biämneshelhet med relevans för F-6 (25 sp). Mera information om kurserna hittar du i studiehandboken.

Det är även möjligt att avlägga 60 studiepoäng och därmed erhålla ämneslärarbehörighet.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa