Skriv här det du söker efter!

Finska, lärarutbildning (biämne)

Finska, lärarutbildning (biämne)

Finska språket

Finska språket erbjuds som kort biämne (25 sp) för klasslärarstuderande. Långt biämne (60 sp) kan ingå i en pedagogie magisterexamen för klasslärare. Studierna ordnas då i samråd med ämnet finska språket vid Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa