Skriv här det du söker efter!

Integrerad naturvetenskap, lärarutbildning (biämne)

Integrerad naturvetenskap, lärarutbildning (biämne)

Integrerad naturvetenskap: inriktning fysik och kemi

Du kan läsa 25 sp integrerad naturvetenskap som biämne med tonvikt på fysik och kemi. Biämnesstudierna är inriktade på din förståelsen av fenomen i naturen och i vårt vardagsliv. Du som studerande utvecklar din kunskap och förståelse genom undersökande arbetssätt och genom att förankra de praktiska undersökningarna i en fördjupad teoretisk förståelse. Studierna ger dig så väl ämnesmässig som didaktisk grund för att undervisa kemi och fysik inom ämnet Omgivningslära i årskurserna 1-6.

Kontakta oss

Studierådgivning vid FPV

Studierådgivning vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 

Kontakt

Besöksadress

Strandgatan 2
65100 Vasa

Postadress

Åbo Akademi Vasa
PB 311
65101 Vasa