Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Studerande i textilslöjd.

Behörighets­givande studier för yrkes­lärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägleda ungdomar och vuxna till lärande och utveckling.

Bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Double Degree Pro­gramme Wer­bung Inter­kulturell – Inter­culturAd

Werbung Interkulturell - InterculturAd är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Tyskaland).

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt.

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel.

Français langue étran­­gère: approche dis­curs­ive (Double­ Degree)

Français langue étrangère: approche discursive är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo Universitet och Université de Nantes.

Fristående behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Studiehelheten grundskolans ämnen och ämneshelheter består av 12 delkurser som ger den ämnesmässiga behörigheten för ...

Fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsi...

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöd...

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, Åland

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöd...

Hälso­veten­skaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld.

Dekoration - två studerande i en korridor i svart och vit

Hög­skole­peda­gogik

Kurserna ger en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på för dig som undervisar på högskola. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger.