Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Studerande i textilslöjd.

Behörighets­givande studier för yrkes­lärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägleda ungdomar och vuxna till lärande och utveckling.

Behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsi...

Bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Double Degree Pro­gramme Wer­bung Inter­kulturell – Inter­culturAd

Werbung Interkulturell - InterculturAd är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi och Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (Tyskaland).

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt.

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel.

Français langue étran­­gère: approche dis­curs­ive (Double­ Degree)

Français langue étrangère: approche discursive är ett internationellt magisterprogram (120 sp) som erbjuder en möjlighet för Double Degree. Programmet är ett samarbete mellan Åbo Akademi, Åbo Universitet och Université de Nantes.

Hälso­veten­skaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld.

Dekoration - två studerande i en korridor i svart och vit

Hög­skole­peda­gogik

Kurserna ger en bra pedagogisk och didaktisk grund att stå på för dig som undervisar på högskola. Du får både teori och praktik till stöd för din undervisning och den handledning du ger.

Informations­tekno­logi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv.

Böcker på ett skåp.

Inter­national­ Law­ and­ Hu­man­ Rights

Magisterprogrammet i folkrätt och mänskliga rättigheter, International Law and Human Rights, förbereder dig för krävande arbetsuppgifter, som förutsätter expertis i mellanstatliga förhållanden och mänskliga rättigheter.

Juridik

Åbo Akademis fullskaliga juristutbildning startar 1.8.2023. Du som antas till ubildningsprogrammet i juridik våren 2023 får rätt att avlägga rättsnotarie- och juris magisterexamen.