Skriv här det du söker efter!

Konstbaserade ingångar till språkundervisning, 5sp

Konstbaserade ingångar till språkundervisning, 5sp

Innehåll

Målsättningen med kursen är att de studerande utvecklar förståelse för och kunskap om olika konstbaserade ingångar till språkundervisning. Olika sätt att arbeta med konstbaserade ingångar i språkundervisningen introduceras och diskuteras utifrån praktiska, teoretiska och didaktiska perspektiv. Kursen behandlar språk, litteracitet, konstnärlig aktivitet och kroppslighet. Inom ramen för kursen ska de studerande planera, genomföra och utvärdera en egen undervisningsprocess med en konstbaserad ingång i språkundervisningen.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna:

  • Visa kunskap om och förståelse för konstbaserade ingångar i språkundervisningen utifrån såväl praktiska som teoretiska perspektiv
  • Reflektera över språk, litteracitet, konstnärlig aktivitet och kroppslighet utifrån ett didaktiskt perspektiv
  • Planera, genomföra och utvärdera språkundervisning med en konstbaserad ingång
  • Redogöra för och analysera processen att planera, genomföra och utvärdera språkundervisning med en konstbaserad ingång

Allmänfärdigheter teoretiskt kunnande inom den egna branschen analytiskt tankesätt färdigheter att uppträda underviningsfärdigheter

Tidtabell

Kursen ordnas 1.10-3.12.2024 via Öppna universitetet vid ÅA.

Obligatorisk distansundervisning via Zoom: 1.10, 8.10, 29.10, 5.11, 3.12.

 

För mera information kontakta utbildningsplanerare Pernilla Rauma, e-post: pernilla.rauma@abo.fi och tfn 050-383 4010.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

Uppdaterad 18.6.2024