Skriv här det du söker efter!

Barn och ungdomslitteratur, 5sp

Barn och ungdomslitteratur, 5sp

Innehåll

Under denna grundkurs i barn- och ungdomslitteratur tränas förmågan att förstå litteratur för barn och unga utifrån kategorins historia, samhällsrelevans och stilistiska premisser. Med tyngdpunkt på nordisk barn- och ungdomslitteratur tränas förmågan att praktiskt och teoretiskt analysera barnlitterära genrer samt teman, motiv och berättartekniker typiska för kategorin. Vi bekantar oss också med fruktbara teoretiska ingångar till barn- och ungdomslitteratur såsom narratologi, intersektionalitet, maktdiskurser m.m.

Lärandemål och allmänfärdigheter

Efter avslutad kurs förväntas examinanden kunna:

  • Redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historia och samhällsrelevans
  • Analysera barnlitterära genrer, teman, motiv och berättartekniker
  • Diskutera relevanta teoretiska ingångar till litteratur för barn och unga
Tidtabell

Kursen ordnas 1.10-24.11.2024 via Öppna universitetet vid ÅA. Kursen består av 5 kursträffar via Zoom under följande tider:1.10, 13.10, 22.10, 3.11, 12.11 och 24.11.2024. Tisdagar kl 17-21 och söndagar kl 10-14.

Visste du att du kan få kursen avgiftsfritt? Läs mer här.

För mera information kontakta utbildningsplanerare Katarina Humina, e-post: katarina.humina@abo.fi och tfn 02-215 4540.

Uppdaterad 18.6.2024