Skriv här det du söker efter!

Simo Muir

Simo Muir

Simo Muir

Projektforskare 

in theology

Teologi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

simo.muir@abo.fi