Kirjoita tähän hakemasi!

Valtion vastinrahakampanja 2020–2022

Valtion vastinrahakampanja 2020–2022

Valtio on käynnistänyt vastinrahaohjelman yliopistojen pääomittamiseksi. Se tarkoittaa, että valtio myöntää tietyn summan jokaista yliopistojen 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden. 

 

Kampanjan taustalla on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran päätös myöntää 100 miljoonaa euroa kertaluonteisesti yliopistojen pääomittamiseksi. Yliopistoille osoitetaan pääomaa tutkimuksen vaikuttavuuden kriteerien perusteella 33 miljoonaa euroa syksyllä 2020 ja valtion vastinrahaan oikeuttavan varainhankinnan perusteella 67 miljoonalla eurolla syksyllä 2022. Yksittäisen yliopiston saama valtion vastinrahoitus ei voi ylittää määrältään 11 miljoonaa euroa.

Valtion vastinrahaan oikeuttavaksi hyväksytään ainoastaan vastikkeettomat rahalahjoitukset. Valtion vastinrahaan oikeuttavan lahjoituksen tulee olla annettu yliopiston toimintaan yleisesti ilman lahjan käyttötarkoitusta rajoittavia ehtoja.

Osallistu kampanjaan!

 

Tee lahjoitus vastinrahakampanjaan

Voit tehdä lahjoituksen valtion vastinrahakampanjaan kahdella tavalla: joko verkossa tai tilisiirtona.

 

Voit myös osallistua kampanjaan tekemällä tilisiirron seuraavalle pankkitilille:

Danske Bank
FI41 8116 7710 0099 51
BIC:
DABAFIHH

Lahjoituksen viestikenttään merkitään lahjoittajan yhteystietojen lisäksi ”vastinraha” sekä mahdollinen kohdennus tietyn koulutusalan hyväksi.

Vähintään 850 euron lahjoituksista pyydämme myös lahjakirjan.

 

Vähintään 10 000 euron lahjoituksen voi kohdentaa koulutusalalle

Vähintään 10 000 euron yksittäinen lahjoitus voidaan lahjakirjan määräyksellä kohdentaa jollekin Åbo Akademin koulutusalalle. Åbo Akademin koulutusalat ovat:

 • Kauppatieteellinen ala
 • Humanistinen ala
 • Terveystieteiden ala
 • Oikeustieteellinen ala
 • Farmasian ala
 • Luonnontieteellinen ala
 • Kasvatustieteellinen ala ja opettajankoulutus
 • Psykologian ala
 • Yhteiskuntatieteellinen ala
 • Teknillistieteellinen ala
 • Teologian ala

 

Seuraavat lahjoitukset eivät oikeuta valtion vastinrahaan:

 • Osake-, kiinteistö- tai muut esinelahjat tai aineettomat oikeudet.
 • Yliopistokonserniin kuuluvien yhtiöiden, yliopiston omien rahastojen tai yliopistoja lähellä olevien säätiöiden lahjoitukset.
 • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset. Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään valtion omistamia kaupallisesti toimivia yhtiöitä.
 • Yksinomaan yksittäisen yliopiston toimintaa perinteisesti tukeneiden yhteisöjen ja säätiöiden lahjoitukset.
 • Kuntien lahjoitukset ja kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
 • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset. Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä
 • Lahjoitukset, jotka on kohdennettu tutkimusprofiileillemme (esim. Meri ja merenkulku sekä Vähemmistötutkimus), tukevat niitä suoraan eivätkä kuulu valtion vastinrahaohjelmaan.

 

Verovähennys

Yksityishenkilöt

Yksityishenkilöt ja kuolinpesät ovat oikeutettuja verovähennykseen lahjoituksista yliopistoille. Lahjoitusvähennys tehdään ansiotuloista. Verovähennykseen oikeuttavat vähintään 850 euron ja enintään 500.000 euron suuruiset rahalahjoitukset. Jos yhden verovuoden aikana on tehty useampi lahjoitus, lasketaan niiden yhteissumma verotukseen. Åbo Akademi luovuttaa lahjoitustiedot veroviranomaiselle verovuoden päätyttyä.

Lisätietoja: verohallinnon verkkosivut.

Yhteisöt

Yhteisöt saavat vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 250 000 euron suuruisen rahalahjoituksen yliopistoille tai muille korkeakouluille. Yhteisöiksi luetaan osakeyhtiöt, yhdistykset ja säätiöt. Yhteisöjen tulee itse ilmoittaa vähennyskelpoiset lahjoitukset verottajalle.

Lisätietoja: tuloverolaki (1992/1535).

 

Eettiset periaatteet

Yliopistomme varainhankintaa ohjaa Etiikan ja hyvän tieteellisen käytännön ohje (5.5.2020). Ohje on luettavissa ruotsiksi ja englanniksi. Vastaamme myös mielellämme mahdollisiin lisäkysymyksiin varainhankintamme eettisyydestä.

 

Lahjakirja

Jos sinä tai yhteisösi lahjoitatte vuodessa 850 euroa tai enemmän, pyydämme teitä täyttämään lahjakirjan ja lähettämään sen meille:

Åbo Akademi
Varainhankinta / Viestintä
Tuomiokirkontori 3
20500 Turku

Lahjakirjan voi myös skannata ja lähettää meille sähköpostitse osoitteeseen varainhankinta@abo.fi.

 

Lahjoitusvarojen käyttö

Pääoma, joka kerätään parhaillaan käynnissä olevan vastinrahaohjelman puitteissa 2020–2022, käytetään yliopiston koulutuksen ja tutkimuksen tukemiseksi rehtorin päätöksen mukaisesti. Vähintään 10.000 euron lahjoitukset, jotka on kohdennettu koulutusaloille, käytetään koulutusalojen koulutukseen ja tutkimukseen.

Valtion vastinraha ohjataan Åbo Akademin peruspääomaan, jonka tuotto on tärkeä tulonlähde Åbo Akademille.

Lue lisää Åbo Akademin lahjoitusvarojen käytöstä.

Päivitetty 1.12.2021