Skriv här det du söker efter!

Sommarkurser

Sommarkurser

Sommaren 2019

Hangö sommaruni

ARBETSPLATSPSYKOLOGI
Konflikthantering, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.6, 16.8.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11 (17-18.6), Helsingfors, G18 (16.8)
Lärare: arbetshandledare, psykoterapeut Mika Lindfors

FÖRSKOLE- OCH NYBÖRJARUNDERVISNING
Lek och rörelse, 5 sp
Tidpunkt: 4-6.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: speciallärare, gymnastiklärare Tom Nykvist

KRIMINOLOGI
Genus och kriminologi, 5 sp
Tidpunkt: 10-12.6 2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: FM Maria Normann

PEDAGOGIK, ALLMÄN
Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp
Tidpunkt: 12-14.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: FD Siv Saarukka

Pedagogikens sociologi, 5 sp
Tidpunkt: 17-19.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: FD Siv Saarukka

SPECIALPEDAGOGIK
Utvecklingsstörning och autism, 5 sp
Tidpunkt: 10-12.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: speciallärare Catarina Lindroos

GRUNDSTUDIER
Specialpedagogik I, 5 sp
Tidpunkt: 4-6.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: speciallärare Anne-May Granqvist

Elevers psykiska hälsa och elevvård, 5 sp
Tidpunkt: 17-18.6.2019
Kursort: Hangö, Skolgatan 9-11
Lärare: speciallärare Andreas Siemssen

Kursanmälan till Hangö sommaruniversitet: http://hangosommaruni.fi/


Vasa sommaruniversitet

ARBETSPLATSPSYKOLOGI
Arbetsplatsmobbning,  5 sp
Tidpunkt: 27-30.8.2019
Lärare: Psykolog, psykoterapeut Bo Mellberg

PEDAGOGIK
Projektledning, resursering och uppföljning, 5 sp
Tidpunkt: 19-22.8.2019
Lärare: PM, EL Jerker Johnson

Kursanmälan till Vasa sommaruniversitet: http://www.vaasankesayliopisto.fi/start/

Uppdaterad 4.6.2019