Skriv här det du söker efter!

Sommarkurser 2021

Sommarkurser 2021

CLL/öppna universitetet

 

Informationsteknologi

Alla tre kurser kan räknas till godo inom Öpuleden, läs mera på sidan med information om utbildningslinjen för informationsteknologi

DISTANS Introduktion till informationsteknologi, 5 sp, 

Anmälan och mer information om kursen
Tidpunkt: 1.6-16.8.2021
Anmälan senast 24.5

DISTANS Programmering I, 5 sp

Anmälan och mer information om kursen
Tidpunkt: 1.6-16.8.2021
Anmälan senast 24.5

DISTANS Introduktion till artificiell intelligens, 5 sp

Anmälan och mer information om kursen
Tidpunkt: 1.6-16.8.2021
Anmälan senast 24.5


Hangö sommaruni

 

Pedagogik, allmän /Vuxenpedagogik

Kurserna Pedagogisk idé- och samhällshistoria (5 sp), Pedagogikens sociologi (5 sp) och Pedagogikens psykologi (5 sp) är gemensamma för grundstudier i allmän pedagogik och grundstudier i vuxenpedagogik.

DISTANS Pedagogisk idé- och samhällshistoria, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 7-11.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens sociologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 14-17.6.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

DISTANS Pedagogikens psykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 2-5.8.2021
Lärare: FD Siv Saarukka

Specialpedagogik

DISTANS Specialpedagogik och inkludering, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 8-9.6, 11.6, 2.8, 4.8, 6.8.2021
Lärare: speciallärare Yvonne Silander

Klicka här för kursanmälan till Hangö sommaruniversitet.

 

Vasa sommaruniversitet

Psykologi

Utvecklingspsykologi, 5 sp

Klicka här för att läsa mer om kursen i Studiehandboken
Tidpunkt: 21.8-31.10.2021
Lärare: Joachim Johansson, legitimerad psykolog, psykoterapeut

 

Klicka här för kursanmälan till Vasa sommaruniversitet.

Uppdaterad 20.5.2021