Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Studerande i textilslöjd.

Behörighets­givande studier för yrkes­lärare

Som yrkeslärare kombinerar du sakkunskap inom ditt yrkesområde med pedagogiska och didaktiska färdigheter i att vägleda ungdomar och vuxna till lärande och utveckling.

Behörighetsgivande studier för elev- och studiehandledare, 60 sp

Studier som ger yrkesfärdigheter för uppgifter inom elevhandledning och studiehandledning (60 sp) är den studiehelhet...

Behörighetsgivande studier för lärare, inriktning högskolepedagogik

Varför studera högskolepedagogik? För dig som undervisar på högskola ger kurserna en bra pedagogisk och didaktisk gr...

Fristående behörighetsgivande studier för klasslärare, 60 sp

Studiehelheten grundskolans ämnen och ämneshelheter består av 12 delkurser som ger den ämnesmässiga behörigheten för ...

Fristående behörighetsgivande studier för lärare inom småbarnspedagogik, 75 sp

Att vara lärare inom småbarnspedagogik är ett ansvarsfullt och kreativt arbete. Yrket är både inspirerande och mångsi...

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöd...

Fristående behörighetsgivande studier för speciallärare, 60 sp, Åland

Våra unika färdigheter och kunskaper gör att vi alla lär oss på olika sätt. Din uppgift som speciallärare är att stöd...

Arkens fasad Åbo Akademi

Speciali­serings­utbildning ­i ­rätts­psykologi

Specialiseringsutbildningen i rättspsykologi är en tvåspråkig utbildning som har planerats i samarbete med ämnesområdena psykologi och juridik samt representanter för yrkeslivet.

Ämneslärare

En bred allmänbildning ger oss förutsättningar att förstå vår omvärld och varandra. Som ämneslärare är du expert på just ditt ämnesområde och får dagligen inspirera elever och studerande till att vidga sina vyer.