Skriv här det du söker efter!

Utbildningsprogram

Utbildningsprogram

Bio­veten­skaper

En biovetare kan genom forskning och praktiska tillämpningar rädda människo- och djurliv, utveckla nya botemedel mot sjukdomar eller skapa metoder och produkter som kan rädda världens havsområden.

Ekonomi

Ekonomi handlar om de fascinerande, osynliga krafter som driver världen omkring oss. Ekonomer behövs både lokalt och globalt för att visa vägen framåt.

Farmaci

Som farmaceut bidrar du konkret till dina medmänniskors hälsa med din sakkunskap om läkemedel.

Hälso­veten­skaper

Människans hälsa och välbefinnande är en helhet av flera olika pusselbitar. Du som läser hälsovetenskaper lär dig om människan i vården, hennes hälsa, omsorg och omvärld.

Informations­tekno­logi

Informationsteknologi underlättar vår vardag och berör nästan alla områden i våra liv.

Juridik

Som framtida jurist förstår du mer än väl varför ett samhälle utan regler och bestämmelser kan skapa problem och konflikter mellan människor, organisationer och stater.

Kemi- och processteknik.

Kemi-­ och­ process­teknik

Att studera kemi- och processteknik lär dig om industrins processer och produkter, liksom dess potential att trygga vår framtida välfärd. Fokus på hållbar utveckling genomsyrar hela utbildningen.

Klasslärare

Klasslärarens dagar är fulla av liv och rörelse! Du som studerar till klasslärare trivs med att utforska naturen, organisera idrottsevenemang, besöka barn- och ungdomsbiblioteket, musicera, göra experiment, fotografera, läsa, skriva, räkna, slöjda och skapa tillsammans med barn.

Klasslärare,­ språk­bad

Språkbad utmanar barn till en mångkulturell tankevärld, sporrar till öppenhet och kan ge fördelar senare i livet. Du som studerar till språkbadsklasslärare trivs med att utforska vår omvärld och skapa tillsammans med barn och vill stödja deras språkliga och kulturella utveckling till tvåspråkiga individer.

Kultur,­ historia­ och­ filosofi

Funderar du på om du ska studera ett ämne som verkligen intresserar dig, eller något som förbereder dig för din arbetskarriär? Då kan utbildningsprogrammet i kultur, historia och filosofi vara något för dig! Det ger dig nämligen båda – och lite till.

Bild på strupe.

Logopedi

Logopedi är ämnet för dig som är nyfiken på språk, kommunikation och röst och som vill jobba med människor.

Lärare­ inom­ små­barns­peda­gogik

Studerar du på gymnasiet eller på andra stadiet och är intresserad av att lära dig mer om och jobba med barns lärande och utveckling?