Skriv här det du söker efter!

Stressekologi och ekofysiologi

Stressekologi och ekofysiologi

Vår forskning är inriktad på effekterna av miljövariationer och extrema klimathändelser, såsom marina värmeböljor, fräschare händelser och hypoxisk uppblåsning, på bentiska marina samhällen. Här har vi utvecklat en ny infrastruktur och nya metoder för att ta itu med komplexiteten hos varierande miljöer i samband med klimatförändringar. Vi tillämpar metoder från ekofysiologin för att testa hela samhällen som svar på flera och varierande drivkrafter för klimatförändringar.

Inom ramen för Havet, en nyligen lanserad forskningsprofil vid Åbo Akademi-universitet, strävar vi efter att undersöka vilken roll extrema klimathändelser spelar i Skärgårdshavet, hur de uppfattas i samhället och vilka åtgärder som kan bidra till att mildra deras negativa effekter på undervattensekosystemet.


Forskargrupp och samarbetspartners:

Biträdande Prof. Dr. Christian Pansch-Hattich (på engelska)

Biträdande Prof. Christoffer Boström (sjögräs och rumslig ekologi)

FM Lucinda Kraufvelin (marina värmeböljor, födoväv)

Dr. Lukas Meysick (Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity at the University of Oldenburg, HIFMB)

FD Marie Nordström (födovävsekologi)

Dr. Conny Sjöqvist (eko-evolutionära tillvägagångssätt som kombinerar experimentel ekologi och metagenomik)

Dr. Jahangir Vajed Samiei (GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel)

FM Fabian Wolf (GEOMAR Kiel, Tyskland; värmebölj modellering, sjögräs ekologi)


  


Projekt:

Period Namn
2021-2025 Impacts of marine heatwaves on the functioning of temperate coastal ecosystems under the influence of non-indigenous species (FM Lucinda Kraufvelin, Doktorandprogram vid Åbo Akademi)
2021-2024 BiodivERsA Call on Biodiversity and Climate Change: Pathogenic Vibrio bacteria in the current and future Baltic Sea waters: mitigating the problem (BaltVib)
2021-2022 Svenska Kulturfonden: Marine heatwaves in the Archipelago Sea – from identification and measuring their impacts, to implementation of mitigation strategies
2019-2022 Extreme Events in the Baltic Sea – Fabian Wolf DBU Fellowship, Tyskland
2018-2022 Does higher within-species diversity increase resilience of seagrass beds to fluctuating future marine climates? I samarbete med Jonathan Havenhand, Göteborgs Universitet

Påverkan:

Partner i GAME (i ÅA:s hemsida, på engelska, Global Approach by Modular Experiments, an international research and education program for students of biology and environmental sciences that enables young scientists to investigate the effects of global change on coastal seas)

Fabian Wolf, Katja Seebass, Christian Pansch (2022) The role of recovery phases in mitigating the negative impacts of marine heatwaves on the sea star Asterias rubens. Frontiers Marine Science (på engelska)

Jahangir Vajedsamiei, Frank Melzner, Michael Raatz, Sonia Moron, Christian Pansch (2021) Cyclic thermal fluctuations can be burden or relif for an ecotherm depending on fluctuations’ average and amplitude. Functional Ecology 35:2483-2496 (på engelska)

Christian Pansch and Claas Hiebenthal (2019) A new mesocosm system to study the effects of environmental fluctuations on marine species and communities. Limnology and Oceanography – Methods 17:145-162 (på engelska)

Christian Pansch, Marco Scotti, Francisco R. Barbozza, Balsam Al-Janabi, Elizabeta Briski, Filipa Paiva, Mahasweta Saha, Yvonne Sawall, Florian Weinberger, Maysa Yto and Martin Wahl (2018) Heat waves and their significance for a temperate benthic community: a near-natural experimental approach. Global Change Biology 24:4357-4367 (på engelska)

Uppdaterad 4.4.2022