Skriv här det du söker efter!

Kontinuerligt lärande inom högre ingenjörsutbildning

Kontinuerligt lärande inom högre ingenjörsutbildning

Tid

1.8.2024–31.7.2026

Projektägare

Åbo Akademi

Samarbetsparter

 • Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
 • Aarhus University
 • It-vest – networking universities
 • Finansiär

 • NORDPLUS (Nordplus Adult 2024)
 • Budget

  61 090 euro

  Åbo Akademis del av budgeten

  15 150 euro (25%)

  De nordiska och baltiska länderna fokuserar på kontinuerligt lärande (KL) för att öka arbetskraftens konkurrenskraft, och universiteten har en central roll i arbetet. Det finns dock många utmaningar som måste övervinnas innan ett hållbart KL-samarbete kan bli verklighet. Transnationellt samarbete, med hjälp av digitalisering, kan hjälpa till att övervinna dessa hinder.

  NORDTEK och Föreningen Nordens Ingenjörer grundade en gemensam KL-expertgrupp 2021. Bland de deltagande universiteten – som alla har erfarenhet av formell KL inom ingenjörsutbildning – finns NTNU och Aarhus Universitet. Tillsammans med Åbo Akademi och IT Vest-Networking-universiteten bildar de NORDPLUS-nätverket L3HEE, som syftar till att etablera ett gemensamt nordiskt samarbete inom kontinuerligt lärande.

  Detta projekt kommer att kartlägga relevanta utbildningshelheter, marknadsintresse samt hinder och möjliggörare för fungerande KL-samarbete. Huvudmålsättningen är att föreslå en transnationell modell för ett flexibelt KL-ingenjörsprogram. Modellen kommer att innehålla en plan för en pilot baserad på modellen inklusive stöd av en expertgrupp som säkerställer dess relevans. De viktigaste egenskaperna hos modellen kommer att vara möjligheten att inkludera olika utbildningshelheter, till exempel s.k. mikrokrediter, och fullständiga examina, med stöd av en enkel styrningsstruktur och en transparent process för att revidera utbudet. Dessutom måste det finnas ett ramverk för att organisera och leverera utbudet, en grundlig kvalitetssäkringsprocess, väldefinierade kontaktpunkter för studerande och en ambitiös marknadsföringsplan.

  Kontakta oss

  Janne Roslöf

  Direktör 

  Centret för livslångt lärande

  Centret för livslångt lärande
  Till projektsidan i Åbo Akademis forskningsportal