Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Doktorsavhandling om mödrars berättelser i diskussionsforum om föräldraskap

FM Loukia Lindholms doktorsavhandling i engelska språket och litteraturen framläggs till offentlig granskning fredag 13.12.2019 vid fakulteten för humaniora, psykologi och teologi vid Åbo Akademi.

Avhandlingen heter Form and Function of Response Stories in Online Advice.

Tidigare forskning har visat att majoriteten av dagens föräldrar och blivande föräldrar använder internet för att söka information, råd och socialt stöd. Diskussionsforum på nätet riktade till föräldrar och blivande föräldrar framkommer som viktiga informationskanaler och virtuella mötesplatser där föräldrar kan utbyta erfarenheter och kunskap och ge varandra stöd och hjälp.

I avhandlingen undersöks mödrars berättelser i ett amerikanskt diskussionsforum på nätet där mödrar söker och ger praktiska råd till varandra om föräldraskap. Fokus ligger på hur mödrar konstruerar och använder sina berättelser om föräldraskap när de ger råd till varandra. Materialet består av berättelser i diskussionstrådar som fokuserar bland annat på barnavård och uppfostran, barnets fysiska och mentala hälsa, barnets utveckling och beteende, förlossningsrädsla, problem i parförhållandet och mödrars mentala hälsa.

Avhandlingen visar att mödrar använder berättelser för att bedöma mottagarnas problem, stödja sina egna eller andras påstående och förmedla samt exemplifiera praktiska råd. Berättelserna fungerar också som en strategi för att inta en solidarisk ställning gentemot mottagarna för att kunna ge råd. Resultaten visar även att diskussionsdeltagarna i forumet använder berättelser på ett strategiskt sätt för att argumentera med och mot varandra i moraliska frågor om föräldraskapet angående till exempel vad en ”bra” eller ”dålig” mamma är.

Loukia Lindholm disputerar fredagen den 13 december 2019 kl. 13 i Auditorium Armfelt, Arken, Fabriksgatan 2, Åbo. Opponent är professor Camilla Vásquez, University of South Florida, USA, och kustos är professor Tuija Virtanen-Ulfhielm, Åbo Akademi.

Loukia Lindholm f. Prasinou är född 20.7.1975 i Aten, Grekland. Hon avlade studentexamen 1993 vid 1st General Lyceum i Dafni-Ymittos, Grekland och B.A.-examen 1997 vid University of Athens, Aten, Grekland samt FM-examen 2003 vid Åbo Akademi.

Loukia Lindholm kan vid behov nås per telefon 044 032 3242 eller e-post loukia.lindholm@abo.fi.

 

Avhandlingen finns elektroniskt i Doria:
www.doria.fi/handle/10024/173165?locale=lsv.

Loukia Lindholm

Klicka på bilden för att få fram en tryckduglig version.
Bilden får fritt användas av medierna.