Skriv här det du söker efter!

Pressmeddelande

Pressmeddelande

Aboagora 2024 utforskar krig genom vetenskap och konst

Aboagora, en väletablerad del av Åbos kulturliv, arrangeras igen i augusti med temat Mars, Krigsbringaren. Bland huvudtalarna för vetenskaps- och konstevenemanget hittas bland annat svensk-finska skribenten och journalisten Thella Johnson.

Årets Aboagora, en mötesplats för vetenskaps- och konstskapare och publik, behandlar krig ur många olika perspektiv. Det tre dagar långa evenemanget hålls för 14:e gången på Sibeliusmuseum i Åbo, 28–30 augusti 2024.

Mars, Krigsbringaren öppnar Aboagoras nya tematiska serie, The Planets. Temaserien, inspirerad av Gustav Holsts (1874–1934) orkestersvit med samma namn, kommer att pågå till 2030.

De sju satserna i Holsts berömda komposition är uppkallade efter planeterna i vårt solsystem och de mytiska gudarna som är förknippade med dem. Invigningsåret 2024 är också ett jubileumsår för Gustav Holst, eftersom det är 150 år sedan tonsättarens födelse.

Det aktuella temat behandlas i en tvärvetenskaplig och konstnärlig miljö

– Aboagoras etos är att lösa vår tids trängande problem. Det här kräver inte bara ett tvärvetenskapligt förhållningssätt, utan också en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv, säger evenemangets producent, projektforskaren Petra Piiroinen.

Även det militära Mars-temat angrips ur ett kulturellt och vetenskapligt brett perspektiv, vilket är karakteristiskt för evenemanget.

– Krig är en sådan fullständigt obegriplig och allomfattande sak. Det finns inget vetenskaps- eller konstområde som inte påverkas av krigföring på något sätt, och de kan erbjuda oss en lins för oss att försöka förstå krig.

Evenemangets presentationer, paneler och workshops handlar bland annat om mänskliga rättigheter, efterkrigstidens återhämtning och fred, krigsljud, krigsminnesmärken, krigets effekter på naturen och framtiden efter krig. Programmet närmar sig också Mars som en himlakropp: dess astronomiska egenskaper, musikaliska frekvenser och litterära bilder.

Thella Johnson
Författaren och journalisten Thella Johnson är en av huvudtalarna. Foto: Kajsa Göransson

Sedan 2018 har ett forskarretreat för doktorander inom alla discipliner och doktorander och masterstudenter inom konst organiserats som en del av Aboagora. I år är temat för retreatet De/Colonial Present. Tio forskare och konstnärer med olika bakgrund, utvalda från en stor pool av sökande, kommer att tillbringa tre dagar på ön Seili. Under ledning av forskaren Taru Elfving närmar de sig koloniseringsteman utifrån olika perspektiv, bland annat historia, genusvetenskap, lantbruksvetenskap och mediekonst.

Evenemanget för vetenskap och konst inom publikens räckhåll

Evenemangets keynotes, d.v.s. Agora-sessionerna, är öppna för alla och gratis. I år har evenemanget tre huvudtalare, eller agorister.

På evenemangets öppningsdag, 28 augusti, kommer vi i Agora-sessionen med författaren-forskaren-sångerskan Susanna Hast och forskaren Noora Kotilainen att få lyssna på krigiska ljud och tystnader. Den nya boken Sodan pauloissa – Militarismi suomalaisessa yhteiskunnassa (Förtrollad av kriget Militarism i det finska samhället), redigerad av Hast och Kotilainen, utkom i våras.

Manfred Nowak, generalsekreterare för nätverket Global Campus of Human Rights, kommer till Åbo den 29 augusti för att berätta om mänskliga rättigheter, krig, fred och musik. Nowak, människorättsforskare med lång karriär inom FN, har blivit känd för bland annat sin publikation The Routledge Companion to Music and Human Rights.

Författaren och journalisten Thella Johnson kommer att hålla ett Agora-tal på Aboagoras slutdag den 30 augusti om fred och efterkrigstiden. Svensk-finska Johnsons första roman Fred berättar om tre generationer av en finsk familj, med fokus på deras berättelse om fred efter kriget.

Utöver Agora-sessionerna innehåller Aboagoras program paneler, workshops och konstnärliga sessioner. Med undantag för Agora-talen, kräver evenemanget en registrering. Entréavgiften för det tre dagar långa evenemanget är 50 €. Studenter, doktorander och professionella artister får biljetter till ett reducerat pris på 20 €. Anmälan till evenemanget är öppen fram till den 20 augusti.

Aboagoras program hittas här: aboagora.fi/program (på engelska).

Ytterligare information och intervjuförfrågningar:

Producent Petra Piiroinen
petra.piiroinen@utu.fi
tfn. 050 570 4017

Aboagora är en mötesplats för forskare och konstnärer, en möjliggörare av samarbete och ett utrymme för nytt skapande. Projektets årliga aktiviteter inkluderar ett internationellt tredagars huvudevenemang som anordnas på Sibeliusmuseum i Åbo, en forskningsretreat och öppna Avant Aboagora-förevent. Projektet som lanserades under Åbo kulturhuvudstadsår 2011 är nu en pionjär inom området vetenskap och konstsamarbete. Evenemanget bygger på principen att omfattande problemlösning kräver inte bara ett tvärvetenskapligt förhållningssätt utan också en kombination av vetenskapliga och konstnärliga perspektiv. Aboagora arrangeras av Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo Konsthögskola, Stiftelsen för Åbo Akademi och Turun Yliopistosäätiö. År 2024 stöds Aboagora av Konestiftelsen, Jenny och Antti Wihuris stiftelse, Svenska Kulturfonden och Vetenskapliga samfundens delegation.