Skriv här det du söker efter!
Yulia Korzhina

Yulia Korzhina

Forskningsassistent 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier Forskningsprofil

Publikationer i urval

Publikationerna i forskningsportalen Projekten i forskningsportalen