Skriv här det du söker efter!

Sara Johansson

Sara Johansson

Sara Johansson

Timlärare i huvudsyssla 

specialundervisning

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

sara.m.johansson@abo.fi