Skriv här det du söker efter!

Robin Engblom

Robin Engblom

Robin Engblom

Forskningsassistent 

i historia

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

robin.engblom@abo.fi

Forskningsprofil