Skriv här det du söker efter!

Rickard Svedberg

Rickard Svedberg

Rickard Svedberg

Praktikant 

Laboratoriet för naturmaterialteknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

rickard.svedberg@abo.fi