Skriv här det du söker efter!

Pontus Lunabba

Pontus Lunabba

Pontus Lunabba

Laboratorieassistent 

Laboratorieservice

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

pontus.lunabba@abo.fi