Skriv här det du söker efter!

Pia Nygårdas

Pia Nygårdas

Pia Nygårdas

Projektkoordinator 

i vårdvetenskap

Hälsovetenskaper

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

pia.nygardas@abo.fi

Tfn +358 503397899

Forskningsprofil