Skriv här det du söker efter!

Parastoo Vahdatiyekta

Parastoo Vahdatiyekta

Parastoo Vahdatiyekta

Doktorand 

Laboratoriet för molekylärvetenskap och teknik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

vahdati.parastoo@abo.fi

Forskningsprofil