Skriv här det du söker efter!

Oscar Winberg

Oscar Winberg

Oscar Winberg

Forskningsassistent 

i historia

Kultur historia och filosofi

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

oscar.winberg@abo.fi

Forskningsprofil