Skriv här det du söker efter!

Max Ljungkvist

Max Ljungkvist

Max Ljungkvist

Skolassistent 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

max.ljungkvist@abo.fi