Skriv här det du söker efter!

Mathias Nyman

Mathias Nyman

Mathias Nyman

Forskardoktor 

Fysik

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

mathias.nyman@abo.fi

Tfn +358 504406298

Forskningsprofil