Skriv här det du söker efter!

Kim Martin

Kim Martin

Kim Martin

Skolassistent 

VÖS grundutbildning

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

kim.martin@abo.fi