Skriv här det du söker efter!

Janina Enkvist Snellman

Janina Enkvist Snellman

Janina Enkvist Snellman

Universitetslärare 

i gymnastikens didaktik

Pedagogik

Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

janina.enkvist@abo.fi

Forskningsprofil