Hanna Åminne

Hanna Åminne

Hanna Åminne

Timlärare i huvudsyssla, 

, förskola

hanna.aminne@abo.fi