Skriv här det du söker efter!

Amanda Silvennoinen

Amanda Silvennoinen

Amanda Silvennoinen

Forskningsassistent

amanda.silvennoinen@abo.fi

Forskningsprofil