Skriv här det du söker efter!

Amanda Silvennoinen

Amanda Silvennoinen

Amanda Silvennoinen

Forskningsassistent 

Miljö- och marinbiologi

Fakulteten för naturvetenskaper och teknik

amanda.silvennoinen@abo.fi

Forskningsprofil