Skriv här det du söker efter!

Adam Borch

Adam Borch

Adam Borch

Forskningsassistent 

i engelska språket och litteraturen

Språk

Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi

adam.borch@abo.fi

Forskningsprofil