Skriv här det du söker efter!

Specifik antagningsinformation för ämneslärare

Specifik antagningsinformation för ämneslärare

UTBILDNINGSLINJERNA:

Ansökan görs 20.3-3.4.2019 kl. 15:00 genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär via studieinfo.fi. Se Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning för studentexamensbetyg och akademins språkprov i svenska.

För information om urvalsprov till möjliga huvudämnen/undervisningsämnen ska du klicka på de ämnen uppräknade nedan som intresserar dig.

Har du blivit antagen till huvudämnet/undervisningsämnet och skall gå på urvalsintervju för de pedagogiska studierna? Läs mer om urvalsintervjun.

Läs här om begränsningar som gäller antagning som studerande vid lärarutbildning.

 

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE, ÄMNESLÄRARE (60 SP) SOM BIÄMNE ELLER FRISTÅENDE STUDIER

Ansökan till de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare är möjlig för dig som har en studierätt inom en universitetsutbildning och avlägger studier i ett eller flera undervisningsämnen (se ämnena ovan) eller dig som redan avlagt en högre högskoleexamen med studier i undervisningsämne.

Urvalsprovet består av en lärarlämplighetsintervju och sökande med annat skolutbildningsspråk än svenska skall nå ÅA´s allmänna språkkrav.

Inför lärarlämplighetsintervjun ska du på förhand fylla i en bakgrundsblankett. Blanketten ska kopieras i tre exemplar och tas med och ges till bedömarna. Blanketten fungerar som bakgrund för intervjun. Blanketten hittar du på följande länk: https://www.abo.fi/wp-content/uploads/2019/04/bakgrundsblankett-lararutb-2019.pdf

Ansökningsblanketten finns på adressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/11055/lomake.html  Deadline för ansökan är 22.3.2019 kl. 23.59.

Uppdaterad 3.4.2019