Specifik antagningsinformation för ämneslärare

Specifik antagningsinformation för ämneslärare

UTBILDNINGSLINJERNA:

Ansökan görs 14.3-28.3.2018 kl. 15:00 genom att fylla i ett elektroniskt ansökningsformulär via studieinfo.fi. Se Åbo Akademis gemensamma kriterier för närmare beskrivning av poängräkning för studentexamensbetyg och akademins språkprov i svenska.

För information om urvalsprov till möjliga huvudämnen/undervisningsämnen ska du klicka på de ämnen uppräknade nedan som intresserar dig.

Har du blivit antagen till huvudämnet/undervisningsämnet och skall gå på urvalsintervju för de pedagogiska studierna? Läs mer om urvalsintervjun.

Läs här om begränsningar som gäller antagning som studerande vid lärarutbildning.

 

PEDAGOGISKA STUDIER FÖR LÄRARE, ÄMNESLÄRARE (60 SP) SOM BIÄMNE ELLER FRISTÅENDE STUDIER

Ansökan till de behörighetsgivande pedagogiska studierna för ämneslärare är möjlig för dig som har en studierätt inom en universitetsutbildning och avlägger studier i ett eller flera undervisningsämnen (se ämnena ovan) eller dig som redan avlagt en högre högskoleexamen med studier i undervisningsämne.

Urvalsprovet består av en lärarlämplighetsintervju och sökande med annat skolutbildningsspråk än svenska deltar i språkprov.

Ansökningsblanketten finns på adressen https://survey.abo.fi/lomakkeet/9511/lomake.html Deadline för ansökan är 23.3.2018 kl. 23.59.

Läs här om begränsningar som gäller antagning som studerande vid lärarutbildning.

Uppdaterad 21.8.2018