Skriv här det du söker efter!

Grundskollärares erfarenheter av att undervisa särskilt begåvade elever

Grundskollärares erfarenheter av att undervisa särskilt begåvade elever

Eveliina Hyytiäinen & Lina Sjöberg

I Finland är särskild begåvning ett känsligt ämne och forskning visar att särskilt begåvade elever ofta glöms bort i skolan. De senaste åren har en del kommuner framställt handlingsplaner för hur särskilt begåvade elever kan fångas upp, bemötas och undervisas. Planerna ska vara ett stöd för lärare, men alla har inte tillgång till en sådan plan. Det kan leda till att lärare har varierande kunskap och verktyg för att bemöta särskilt begåvade elever. Därför har vi undersökt vilka erfarenheter verksamma grundskollärare har av att undervisa dessa elever.

Tips för att bemöta särskilt begåvade elever_Didaktiskt material

Uppdaterad 20.6.2024