Skriv här det du söker efter!

Aktionsforskning ger resultat i läromedelsutveckling

Aktionsforskning ger resultat i läromedelsutveckling

Kati Källman

När nya läromedel planeras i praktiska ämnen, som huslig ekonomi, ger aktionsforskning resultat. Läromedlen har traditionellt bestått av teori, praktiska övningar och recept. Undervisningen i huslig ekonomi är en kombination av lärarens handledning, elevens eget praktiska arbete och materialet. Med hjälp av aktionsforskning kan uppgifter som underlättar  inlärningen skapas.

Blåbärsmagi Didaktiskt material

Uppdaterad 20.6.2024