Skriv här det du söker efter!

David Stenlund

David Stenlund

David Stenlund

Universitetslärare 

i tillämpad matematik

david.stenlund@abo.fi

Forskningsprofil